Federální komunikační komise (FCC) Spojených států před nedávnem přijala rozhodnutí, které zakazuje používání AI generovaných hlasů v tzv. robocallech, což jsou automatické telefonní hovory, často s nevyžádaným obsahem. Zmíněná opatření FCC přichází v reakci na rostoucí počet podvodů a dezinformačních kampaní, které využívají pokročilé technologie pro klamání lidí.

Díky zákonu o ochraně spotřebitelů z roku 1991 mohou telemarketingové společnosti čelit pokutám ve výši více než 23 000 amerických dolarů za každý nelegální hovor. Navíc oběti takových hovorů mohou podniknout právní kroky a potenciálně získat až 1 500 dolarů v náhradě škody za každý nevyžádaný hovor​​​​.

FCC uvedla, že opatření byla přijata jako reakce na incidenty, kdy byli občané manipulováni prostřednictvím robocallů, jako například nedávné volby v New Hampshire, kde voliči obdrželi robocally imitující hlas prezidenta Bidena. Výzvy k neúčasti na primárkách měly potenciál uvést voliče v omyl a ovlivnit volební proces.