Podle nedávných dohod mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií v oblasti datové výměny se digitálním platformám naskýtají nové možnosti. Sociální sítě teď mohou bez problémů ukládat osobní data svých uživatelů z členských států EU na americkém území.

Evropská komise ve svém nedávno zveřejněném dokumentu uvádí, že nově schválená pravidla umožňují volnou cirkulaci uživatelských dat mezi členskými zeměmi EU a USA. Tento krok by měl snížit tlak na provozovatele sociálních platforem.

Za účelem ochrany firem před možnými sankcemi byl mezi EU a USA stanoven nový rámec pro ochranu osobních údajů. Ten omezuje rozsah dat dostupných americkým zpravodajským službám a zavádí také nový orgán – Soud pro kontrolu ochrany údajů (DPRC). Úkolem tohoto úřadu je nezávislé vyšetřování a řešení stížnost a může rovněž nařídit smazání dat.

S tímto novým rámcem ovšem přichází také série nových závazků ohledně ochrany osobních údajů uživatelů. Mezi nimi je například pravidlo, že uživatelská data, která již nejsou relevantní pro určité účely, mohou být smazána.