Microsoft znovu zavádí reklamy do uživatelského prostředí operačního systému Windows, tentokrát do nabídky Start ve Windows 11. Pilotní projekt je zatím omezen pouze na uživatele ve Spojených státech, kteří jsou součástí beta programu Windows Insider. Reklamy jsou zaměřeny především na propagaci aplikací dostupných v Microsoft Store zobrazující se v doporučené sekci menu Start.

Windows 10 již v minulosti implementoval podobný systém reklam, který ne vždy byl mezi uživateli populární. Microsoft tak pokračuje ve své tradici integrace marketingových prvků do klíčových oblastí operačního systému, což může být pro některé uživatele znepokojující.

Pro ty, kteří by preferovali čistější a méně rušivé uživatelské prostředí, nabízí Microsoft možnost reklamy vypnout. Stačí navštívit sekci Přizpůsobení v Nastavení a deaktivovat možnost Zobrazit doporučení pro tipy, propagační akce aplikací a další.