Vývojář Dylan McKay si v roce 2018 všimnul, že Facebook s daty z jeho android telefonu dělá něco zajímavého. Nahrával jména, čísla i délky hovorů. Svůj nález sdílel na Twitteru, a protože se bavíme o Americe, vyplněná žaloba u soudu ležela velmi brzy.

Po čtyřech letech Meta chce tento spor vyřešit dohodou, její samotné podmínky ale ještě nejsou známy ani schváleny soudem. Už to, že společnost souhlasila s jakýmkoli mimosoudním řešením je ale velkou otočkou z doby, kdy problém svrhávala na uživatele s tím, že si funkci mohou vypnout.

Žalobci argumentovali tím, že se Messenger při instalaci sice ptá na přístup ke kontaktům, ale nepřidává souhlas s dalším sběrem dat o hovorech. Meta oponovala, že se dotaz zobrazuje jinde a uživatelé beztak nejsou sběrem těchto dat nijak poškozeni.

Soudce nakonec stranil s uživateli, tichý sběr dat podle něj zabíral uložiště i část výkonnostních kapacit telefonu. Žalobci se teď s Metou musí dohodnout na přesném znění řešení a nechat si jej od soudu potvrdit.