V nedávné zprávě zveřejněné společností RevenueCat nazvané State of Subscription Apps je prezentován komplexní přehled současného trhu s předplatnými aplikacemi. Zpracování zahrnuje údaje z téměř 30 000 aplikací a 290 milionů předplatitelů, reprezentující práci více než 18 000 vývojářů a generující příjmy ve výši 6,7 miliard amerických dolarů. Obsáhlý soubor dat odhaluje několik klíčových trendů a výzev, kterým čelí vývojáři.

Jedním z nejvýraznějších zjištění je, že pouze 17,2 % aplikací dokáže překročit prahovou hodnotu 1 000 dolarů z předplatného měsíčně. Nicméně, dosažení tohoto milníku značně zvyšuje šance aplikace na další finanční růst: 59 % těchto aplikací následně dosahuje příjmů 2 500 dolarů. Přesto však pouze 3,5 % aplikací generuje měsíční příjmy přesahující 10 000 dolarů.

Aplikace zaměřené na zdraví a fitness vykazují značně vyšší příjmy než ostatní kategorie, a to jak v nejnižším, tak i v nejvyšším kvartilu. Na opačném konci spektra se nacházejí aplikace z oblastí cestování a produktivity, které často nevydělávají více než 1 000 dolarů měsíčně, a to i po roce provozu na trhu.

Navzdory uvedeným statistikám se trh s předplatnými aplikacemi nadále rozvíjí, což dokládá 14% nárůst průměrné ceny měsíčního předplatného, ze 7,05 na 8,01 dolaru. Současně však byl zaznamenán 14% pokles v udržení předplatitelů po dobu 12 měsíců.

Přestože existují obavy, že nástup umělé inteligence by mohl narušit trh s mobilními aplikacemi, CEO společnosti RevenueCat, Jacob Eiting, naznačuje jinou perspektivu. Podle jeho názoru mobilní zařízení zůstanou klíčovým rozhraním pro AI technologie. Vývojáři by tak měli zvážit integraci AI do svých aplikací.