Evropské centrum pro výzkum částic, známé jako CERN, nedávno dalo zelenou ambicióznímu experimentu, jehož cílem je shromáždit důkazy o skrytých částicích. Pro tento experiment připravovaný přístroj, oproti svým předchůdcům, nabídne tisícinásobně větší citlivost v detekci těchto tajemných složek.

Inovativní metodou budou tvrdě narážet tajemné částice na pevný povrch, což je zcela odlišné oproti metodice Velkého hadronového urychlovače (LHC) v CERNu, který obvykle využívá srážky částic mezi sebou.

Dle současných teorií, zvaných Standardní model, se vesmír skládá ze sedmnácti základních částic, včetně známých elektronů a Higgs bosonů a méně známých, avšak fascinujících částic jako charm kvarky či gluony. Tyto elementární stavební kameny v kombinaci utvářejí fundamentální strukturu všeho, od nejmenších částic až po obrovské galaxie.

Přesto existuje nesoulad. Pozorování vesmírných objektů naznačují, že viditelná část vesmíru tvoří pouze malý zlomek celku. Zbylá, většinová část by mohla obsahovat nezachycené částice, které jsou jako neviditelné dvojčata ze Standardního modelu.

Ovšem, teorie naznačuje možnost, že tyto skryté částice mohou přecházet do známějších částic Standardního modelu, které již jsou detekovatelné. Experiment SHiP, na rozdíl od tradičních metod, použije strategii narážení částic do masivního bloku, což vede k jejich rozpadu na detekovatelnější formy. Výsledkem experimentu tak může být větší pochopení vesmíru.