Tým vědců z Chung-Ang University v Jižní Koreji představil nový nositelný robot navržený k poskytnutí pomoci lidem s obtížemi v chůzi, což zahrnuje starší osoby, pacienty po operacích nohou nebo boků, a další osoby s omezenými pohybovými schopnostmi. Tento robot, který byl představen v článku publikovaném v časopise Science Robotics, pomáhá zlepšovat rovnováhu a zároveň snižuje energetické nároky na chůzi​​.

Výzkumný tým vedený Giukem Leem a Myunghee Kimem zdůraznil, že většina nositelných robotů pro podporu chůze se dříve soustředila pouze na pohyby v sagitální rovině. Avšak chůze je třírozměrná aktivita, kde jsou pohyby v jiných rovinách stejně důležité. Tento robot se zaměřuje na frontální rovinu, která je známá svou podporou pohybů a laterální stability při chůzi​​​​.

Robot pracuje na principu zlepšení efektivity chůze podporou laterálních tělesných pohybů. Při chůzi se těžiště těla přirozeně posouvá ze strany na stranu, aby udrželo rovnováhu, proces známý jako obnovení. Během této fáze jsou zapojeny svaly odběru boků. Zařízení podporuje tyto svaly, čímž usnadňuje uživateli obnovit těžiště těla s menší námahou​​.

Výsledky testů robota, které zahrnovaly jak simulace, tak skutečné experimenty, byly velmi slibné. Ukázaly, že robot snížil metabolické nároky na chůzi o 11,6 % ve srovnání s normální chůzí bez pomoci, a zároveň zlepšil rovnováhu a stabilitu.