Nedávné testy odhalily, že i AI má problém s pravou náhodností při výběru čísel, což je známý lidský fenomén. Lidé mají sklony k přemýšlení a přiklánějí se k vybírání čísel, která považují za méně předvídatelná, což však ve skutečnosti není náhodné chování.

Výzkumníci ze společnosti Gramener provedli experimenty s několika pokročilými jazykovými modely, aby zjistili, jak tyto systémy generují náhodná čísla. I přes nastavení na vyšší variabilitu, AI modely vykazovaly preferenci pro určitá čísla, což naznačuje, že jejich výběr byl ve skutečnosti zkreslený. Například, GPT-3.5 Turbo od OpenAI má tendenci preferovat číslo 47, zatímco Anthropic Claude 3 Haiku zas favorizuje číslo 42.

Zkreslení v náhodném výběru jsou podobná lidským tendencím vyhýbat se extrémním hodnotám. Claude 3 Haiku například nikdy nevolí čísla nad 87 nebo pod 27. Modely také vykazují tendenci vyhýbat se číslům s opakujícími se číslicemi, jako jsou 33, 55, nebo 66, což je další paralela k lidskému chování.

Z výzkumu se tak ukázalo, že AI nevybírá čísla zcela náhodně, ale spíše odráží vzorce z tréninkových dat, na kterých byly modely vycvičeny. 

Přečtěte si také: Apple odkrývá nový rozměr umělé inteligence s Apple Intelligence