Ve chvíli, kdy američtí politici přemýšlejí o zakázání TikToku, společnost vlastněná ByteDance představila zprávu poukazující na ekonomický přínos platformy. TikTok tvrdí, že v minulém roce přispěl 14,7 miliardy dolarů k tržbám malých a středních podniků a vytvořil dodatečnou ekonomickou aktivitu v hodnotě 24,2 miliardy dolarů.

Zpráva také odhalila, že přes 7 milionů amerických firem se spoléhá na TikTok a že platforma přispěla k vytvoření 224 000 pracovních míst v roce 2023, z nichž 98 000 bylo přímo asociováno s malými podniky na TikToku.

Oxfordská ekonomická společnost provedla studii, která zkoumala vliv TikToku na malé a střední podniky, beroucí v úvahu jejich reklamní výdaje a návratnost investic. Závěry studie byly založeny na analýze údajů z různých průzkumů a ekonomických ukazatelů. Časování publikace této zprávy není považováno za náhodné, zejména v kontextu nedávného legislativního tlaku, který TikTok čelí v americkém Kongresu.

Návrh zákona, který by mohl vést k zákazu TikToku, byl nedávno přijat v Dolní komoře amerického Kongresu, s výraznou podporou napříč politickým spektrem. S přihlédnutím k potenciálnímu zákazu TikToku se konkurenční společnosti jako Meta přizpůsobují, aktualizují své platformy a vytvářejí podobné formáty pro sdílení videa.