Texas se stane centrálním místem důležitého právního případu, který se nyní dostává až k Nejvyššímu soudu USA. Případ vychází ze zákona přijatého v Texasu, jenž požaduje od pornografických webů sbírání důkazů o věku uživatelů, a bude součástí dalšího soudního období začínajícího v říjnu.

Zákon, který byl modelem pro podobnou legislativu v dalších státech, si klade za cíl chránit nezletilé před přístupem k nevhodnému obsahu. Podporovatelé těchto zákonů tvrdí, že jde o ochranu mladistvých, zatímco kritici poukazují na to, že taková opatření mohou vést k novým rizikům pro soukromí uživatelů. V reakci na zákony ukončil Pornhub své služby v několika státech, což vyvolalo veřejnou pozornost k této problematice.

Free Speech Coalition ve své petici uvedla, že zákon kladl neúměrná omezení na přístup dospělých k ústavně chráněným projevům.