Wikipedia se stala jedním z nejpopulárnějších informačních portálů pro lidi z různých koutů světa. Je to obrovská databáze vědomostí, kde můžeme najít informace o téměř čemkoli. Přesto je důležité si uvědomit, že i když je Wikipedia cenným zdrojem, neměli bychom slepě věřit všemu, co na ní najdeme. Vždy je dobré ověřovat informace a odkazovat se na původní zdroje, které jsou uvedeny v referencích či poznámkách pod čarou.

V reakci na potřebu zvýšení důvěryhodnosti informací na Wikipedii vývojáři vyvinuli speciální umělou inteligenci pod názvem SIDE. Tato inovativní technologie má za cíl zlepšit spolehlivost odkazů a citací na Wikipedii. SIDE disponuje dvěma hlavními funkcemi: ověřuje pravdivost a relevanci primárních zdrojů a navrhuje alternativní, spolehlivější zdroje k danému tvrzení.

Nejnovější studie v časopisu Nature Machine Intelligence, publikovaná minulý týden, uvádí, že díky umělé inteligenci je možné optimalizovat a zpřesnit referenční seznamy v článcích na Wikipedii.

I když SIDE pracuje na předpokladu, že informace na Wikipedii jsou správné, její hlavní úkol spočívá ve verifikaci zdrojů, nikoli v ověřování pravdivosti samotného obsahu článku. Zajímavým zjištěním je, že v průzkumu lidé preferovali citace doporučené touto umělou inteligencí v 70 % případů oproti původním zdrojům.

Samozřejmě, jako každá technologie, i SIDE má svá omezení. Její algoritmy jsou primárně navrženy pro ověřování webových odkazů, což znamená, že může mít potíže s ověřováním citací z knih, vědeckých článků nebo jiných tištěných zdrojů, které Wikipedia často využívá.