Na 5. června letošního roku má vesmírná společnost SpaceX naplánovaný čtvrtý start své rakety Starship. Test má za cíl především ověřit funkčnost nového tepelného štítu na druhém stupni rakety, který se poprvé pokusí bezpečně proniknout zpět do atmosféry.

Generální ředitel Elon Musk na platformě X (dříve Twitter) zdůraznil, že před nimi stojí mnoho technických výzev, přičemž největší z nich je vývoj opakovaně použitelného tepelného štítu, schopného návratu z oběžné dráhy, což zatím nikdo nedokázal.

Musk také uvedl, že jedním z hlavních cílů nadcházejícího testu je zvládnutí maximálního tepelného zatížení při návratu. Nový štít, tvořený přibližně 18 000 keramickými dlaždicemi, má chránit druhý stupeň rakety před extrémními teplotami při opětovném vstupu do atmosféry. Musk zdůraznil, že systém je velmi citlivý na ztrátu byť jen jedné dlaždice, což může vést ke katastrofálním následkům.

Kromě zvládnutí návratu musí SpaceX vytvořit nový dodavatelský řetězec pro výrobu těchto vysoce odolných dlaždic ve velkém měřítku. Úspěšné vyřešení tohoto problému by znamenalo významný krok směrem k plně znovupoužitelným raketám.