SoundCloud, populární online platforma pro distribuci hudby, odhalil plány na snížení svého personálu o dalších 8 %. Tato opatření jsou součástí strategie, která směřuje k dosažení ziskovosti a byla zformulována již během předchozího kola propouštění v roce 2022.

Pro SoundCloud není propouštění zaměstnanců ničím novým, bohužel. V roce 2017 firma propustila 40 % svého personálu a v následujících letech tento trend, byť v méně drastické míře, pokračoval.

Společnost SoundCloud usilovně vyvažuje mezi podporou své kreativní komunity a komerčním úspěchem, což způsobuje určité napětí. V posledních letech se platforma více orientuje na spolupráci s hudebním průmyslem, což může vyvolat konflikty se svými nezávislými tvůrci. Přestože čelí těmto výzvám, SoundCloud si udržuje silnou pozici na trhu a počet jeho uživatelů i nadále roste.