Podle nedávného průzkumu, který provedla společnost Business Name Generator mezi tisícem zaměstnanců, se ukázalo, že část z nich by raději viděla za svého šéfa robota s umělou inteligencí. Průzkum se uskutečnil na území Spojených států amerických a Velké Británie a jedna pětina dotázaných vyjádřila preferenci pro robota s umělou inteligencí místo tradičního lidského šéfa.

Důvody, které tuto volbu zdůvodňují, zahrnují špatnou komunikaci ze strany vedení, diskriminaci a nedostatek empatie a uznání. Dalšími důvody, které v průzkumu zazněly, bylo nahrazení klasického šéfa kvůli odstranění některých dramat a vytvoření klidnějšího pracovního prostředí.

Další zajímavou informací, která vyplynula z průzkumu, je to, že 30 % zaměstnanců by rádo nahradilo svého současného šéfa robotem v oblasti kultury a umění. Naopak nejméně lidí, pouze 17 %, by preferovalo robota jako svého šéfa ve zdravotnickém sektoru.

V průzkumu se také objevují rozdíly mezi pohlavími. 18 % mužů bylo ochotno nahradit svého šéfa robotem, zatímco u žen toto číslo činilo 14 %. Pokud jde o věkovou skupinu, mladí lidé ve věku 18-24 let se ukázali jako ti nejvíce naklonění tomu, aby měli robota jako svého šéfa.