V nejnovějším prohlášení Organizace spojených národů (OSN) se s rostoucím důrazem obrací pozornost na neustále zvyšující se význam otázek týkajících se dezinformací a takzvaných „deepfakes“. Tato problematika je nyní považována za mimořádně závažnou a vyžaduje okamžitou pozornost.

Zpráva OSN detailně uvádí, že riziko spojené s dezinformacemi se dramaticky zvýšilo díky rapidnímu vývoji v oblasti umělé inteligence. Informace a výstupy generované prostřednictvím umělé inteligence se nyní stávají téměř nepostřehnutelnými, přičemž jsou zároveň silně přesvědčivé a mohou mít závažné důsledky.

Generální tajemník OSN, António Guterres, v reakci na tato nová digitální rizika dokonce oznámil, že organizace má v úmyslu zveřejnit Kodex chování OSN pro integritu informací na digitálních platformách. Kodex se zamýšlí jako souhrnný soubor zásad, které by měly být implementovány vládami, digitálními platformami a dalšími stranami, aby tak vytvořily jednotný rámec pro řešení těchto komplexních problémů.

Deepfakes jsou digitální manipulace, které využívají pokročilé technologie umělé inteligence k vytváření hyperrealistických falešných videí nebo audio nahrávek. Tato technologie dokáže například nahradit tvář jedné osoby tváří jiné nebo imitovat hlas tak, že je téměř nerozpoznatelný od originálu.

Ukázku toho, jak přesvědčivě může vypadat tzv. deepfake, si můžete prohlédnout níže.