Kvantové počítání, slibující obrovský skok v rychlosti zpracování dat, se dosud potýkalo s významnými technickými výzvami. Kvantové počítače využívají tzv. kubitů, které se liší od klasických bitů tím, že mohou existovat ve dvou stavech současně, což umožňuje provádět výpočty mnohem rychleji. Hlavní překážkou jejich širšího využití však byla vysoká náchylnost k chybám.

Microsoft a Quantinuum nyní přicházejí s inovativním řešením, které by mohlo změnit hru v kvantovém počítání. Systém, který vytvořili, kombinuje fyzické kubity do virtuálních kubitů, což umožňuje efektivní diagnostiku a opravu chyb bez poškození samotných kubitů.

Výsledkem jejich spolupráce je systém s chybovostí nižší o 800krát ve srovnání s tradičními fyzickými kubity. Microsoft uvádí, že na hardwaru Quantinuum provedli více než 14 000 experimentů bez jediné chyby, což signalizuje značný pokrok v kvantovém počítání.

Průlom by mohl nakonec otevřít cestu kvantovým počítačům k přechodu od pouhého výzkumu k praktickému nasazení v různých oborech, překonávající omezení klasických počítačů a umožňující řešení složitých výpočetních problémů s nebývalou rychlostí.

Microsoft mimo to zveřejnil také krátké video, které problematiku kubitů a kvantového počítání vysvětluje.