Federální komunikační komise (FCC) hlasovala pro obnovení pravidel síťové neutrality. Obnovením pravidel síťové neutrality je širokopásmový internet nyní opět považován za zásadní komunikační zdroj. Zařazení umožňuje FCC regulovat poskytovatele širokopásmového internetu podobně jako je tomu u vodních, elektrických a telefonních služeb, což zahrnuje dohled nad výpadky a zabezpečením širokopásmových sítí.

Podle pravidel síťové neutrality musí poskytovatelé internetových služeb zacházet se všemi daty stejně. Uživatelům musí být zajištěn přístup ke všem obsahům, webovým stránkám a aplikacím za stejných podmínek a rychlostí. Poskytovatelé nesmí blokovat ani upřednostňovat určité obsahy, nesmí omezovat přístup k specifickým stránkám ani účtovat streamovacím službám za rychlejší připojení.

I když se otázka síťové neutrality může zdát dořešená, může se stále objevit několik právních výzev ze strany telekomunikačního sektoru. Přesto je rozhodnutí regulátora ve prospěch síťové neutrality obecně vnímáno jako úspěch pro podporovatele otevřeného a spravedlivého přístupu k internetu.