Česká představitelka Evropské unie, Věra Jourová, zastávající post viceprezidentky Evropské komise pro hodnoty a transparentnost a také místopředsedkyně Evropské komise, dala podle posledních informací, které poskytla zpravodajská agentura Reuters, najevo svůj návrh na regulaci generativního obsahu vytvářeného umělou inteligencí. Stěžejním prvkem tohoto návrhu je veřejné označení takového obsahu. Věra Jourová vnímá tento krok jako nezbytný v boji proti šíření dezinformací a generování škodlivého obsahu.

Prostřednictvím agentury Reuters sdělila svůj názor, v němž zdůraznila roli těch, kdo mohou potenciálně napomáhat k šíření dezinformací prostřednictvím umělé inteligence: ,,Signatáři, kteří mají služby s potenciálem šířit dezinformace tvořené umělou inteligencí by měli zavést technologii, která tento obsah rozpozná a uživatelům jej označí."

Jourová a její kolegové z Evropské unie se stále intenzivněji zaměřují na boj s dezinformacemi a snaží se vytvořit rámec, který by mohl efektivně regulovat platformy využívající umělou inteligenci. Jourová rovněž zdůraznila, že společnosti, které integrují umělou inteligenci do svých služeb, by měly být lépe chráněny před jejím zneužitím pro dezinformační účely.

Evropská unie si v roce 2018 vytvořila svůj vlastní „Kodex zásad boje proti dezinformacím“. Tento dokument funguje jako dohoda a zároveň nástroj, který stanovuje regulační standardy pro technologické firmy v úsilí o potírání dezinformací.