Americký úřad pro patenty a ochranné známky zveřejnil patent zaregistrovaný společností Apple v srpnu roku 2020. Dokument popisuje počítač zabudovaný v klávesnici. „Vysoká poptávka po přenosných počítačových zařízeních, která zároveň poskytují vysoký výkon, vedla k miniaturizaci a zmenšování kdysi objemných počítačových komponent používaných k napájení a řízení těchto zařízení,“ vysvětluje Apple smysl nového typu počítače.

Pamětníkům mohou náčrty a popis evokovat některé legendární počítače značky Commodore (například Commodore 64), které měly také formu – poněkud objemnější – klávesnice. A nemusíme nutně lovit v historii, i v současné době se prodávají počítače ukryté v klávesnici, například Rapsberry Pi 400. Nedá se ale říct, že by byly nějak populární...

Nabízí se tedy otázka, v čem je patentované zařízení unikátní a jaký má smysl. Především je koncipované jako přenosné zařízení. Počítač má vlastní baterii, takže se obejdete bez napájení. V dokumentu se píše také o vestavěném touchpadu, takže byste se obešli i bez myši. Zapotřebí je jen nějaký displej.

Že bychom se dívali na náhradu počítačů Mac Mini, která v případě potřeby nahradí notebook? Možné to je, ale s největší pravděpodobností půjde o případ patentu, který nebude nikdy realizován. Takových je většina.