V rámci nejnovější aktualizace iOS 17 představil Apple novou funkci Check In ve své aplikaci Zprávy, která umožňuje uživatelům dát svým blízkým vědět, že bezpečně dorazili domů. Funkce nyní přichází také do operačního systému watchOS 11 pro Apple Watch, avšak její využití není omezeno pouze na aplikaci Zprávy.

Uživatelé, kteří mají zkušenosti s hodinkami Garmin, již mohou být obeznámeni s funkcí LiveTrack, která umožňuje sledování polohy v reálném čase během aktivit, a umožňuje přátelům a rodině sledovat pokrok.

Na Apple Watch lze funkci Check In aktivovat z aplikace Zprávy stejně jako na iPhonu, ale je dostupná i přímo v aplikaci Workout. Při zahájení cvičení umožňuje nová možnost Check In po posunutí doprava uživatelům upozornit někoho, že začali cvičení, a následně, když se vrátí domů, o tomto bezpečně informovat.

Pokud dojde k neočekávanému zpoždění, funkce Check In automaticky upozorní vybraného přítele, že uživatel nedorazil jak bylo plánováno, a poskytne informace o jeho poslední známé poloze, trase, úrovni baterie iPhonu a stavu mobilního signálu pro případ, že by bylo potřeba uživatele kontaktovat.