Anthropic, klíčový rival OpenAI v oblasti generativní AI, rozšiřuje svého AI asistenta Claude do Evropy. Claude nyní podporuje několik jazyků, včetně francouzštiny, němčiny, italštiny a španělštiny, a je dostupný přes platformu Claude.ai, iOS aplikaci a obchodní plány pro týmy.

Startup Anthropic, který dosud získal téměř 8 miliard dolarů při ocenění 18,4 miliard dolarů, se soustředí na rychlý růst. Spoluzakladatelka a prezidentka Daniela Amodei potvrdila, že společnost nyní pracuje na dalším získávání kapitálu, i když zatím nemůže poskytovat podrobnosti. Rychlý růst je podpořen širokou škálou investorů, mezi nimiž jsou významné technologické společnosti jako Amazon, Google, Salesforce, SAP a Zoom.

Zájem investorů o AI startupy je obrovský, což ukazuje i situace u dalších hráčů v oboru, jako je Mistral AI, který údajně jedná o získání 600 milionů dolarů při ocenění 6 miliard dolarů. SoftBank, známá svými investicemi do technologických firem, zatím neinvestovala do žádné z těchto společností, což ji činí potenciálním budoucím investorem.

Přestože je zájem investorů o generativní AI vysoký, uživatelská základna může být méně nadšená. iOS aplikace společnosti Anthropic, uvedená na trh začátkem května, obdržela zatím smíšené reakce od uživatelů.