YouTube, patřící pod křídla společnosti Google, intenzivně zasahuje proti mobilním aplikacím, které umožňují uživatelům sledovat obsah bez přerušení reklamami. Populární videoplatforma nedávno oznámila, že bude důsledněji vymáhat dodržování svých smluvních podmínek, zejména proti aplikacím blokujícím reklamy. Toto opatření má zabránit užívání těchto aplikací, které brání tvůrcům videí v získávání příjmů z reklam.

Uživatelé používající tyto aplikace mohou čelit technickým potížím, jako jsou problémy s ukládáním do vyrovnávací paměti nebo vyskakovací chybové zprávy upozorňující, že obsah není v aplikaci dostupný. YouTube ve svém prohlášení zdůraznil, že podmínky služby nepovolují aplikacím třetích stran deaktivovat reklamy, protože to omezuje odměnu tvůrcům za jejich práci.

V reakci na rostoucí používání blokátorů reklam YouTube v posledních měsících zavedl několik opatření, která mají motivovat diváky k legálnějšímu sledování videí. Například začal zobrazovat vyskakovací okna, která uživatele informují o porušení smluvních podmínek při použití blokátoru reklam. Dále omezil přehrávání videí s aktivním blokátorem na pouhá tři videa, po kterých se další již nemusí načíst.