Sociální platforma YouTube přijala nová opatření v boji proti šíření nebezpečných chování spojených s poruchami příjmu potravy. Nyní budou zakázána videa, která imitují tato nebezpečná chování, a bude na ně uvaleno omezení věkového přístupu.

V oficiálním blogovém příspěvku YouTube zdůrazňuje, že tato opatření mají chránit diváky a snížit riziko napodobování nebezpečných chování. Zatímco některá videa propagující nebo oslavující poruchy příjmu potravy již byla na YouTube zakázána, tato aktualizace zásad rozšiřuje pravidla o obsahu, který ukazuje nebo popisuje chování s poruchami příjmu potravy, které by mohlo být napodobeno publikem.

Kromě toho YouTube omezí přístup mladých diváků k obsahu spojenému s poruchami příjmu potravy a vyzve je, aby se přihlásili nebo prokázali dospělost před zhlédnutím některých videí. Videa, kde autoři hovoří o uzdravení z dřívějších poruch příjmu potravy, budou přístupná pouze pro uživatele starší 18 let.

„Video o cestě tvůrce k uzdravení z poruchy příjmu potravy může některým pomoci zahájit zásadní konverzaci, díky níž se nebudou cítit tak osaměle, ale pro jiné může být spouštěcím faktorem,“ vysvětluje YouTube v příspěvku.

Poruchy příjmu potravy jsou závažnými psychiatrickými onemocněními, jako jsou například anorexie, bulimie a poruchy přejídání. Tyto poruchy mohou být život ohrožující a mohou mít vážné důsledky pro fyzické a duševní zdraví postižených.

Bohužel se obsah zesměšňující nebo zlehčující tyto poruchy často objevuje v online prostředí, zejména na sociálních sítích a video platformách.