Přes 99% úspěšnost má podle vědců z University of Kansas nástroj, který vytvořili pro detekci textů psaných umělou inteligencí. Problematiku se snaží řešit řada dostupných nástrojů, kvůli své nepřesnosti jsou ale bohužel pro praktická využití, jako například ověřování slohových či seminárních prací, nedostačující.

Nádherné číslo ale má svá úskalí. Nový systém totiž funguje jen pro úzkou podskupinu textů, konkrétně jde o ty vědecké. Výzkumníci dali ChatGPT čtyřiašedesát vědeckých článků a nechaly z nich umělou inteligenci vytvořit 128 článků s celkem 1 276 odstavci odborného textu v různých odvětvích.

Tento dataset poté využili k vytvoření algoritmu, který detekuje texty napsané umělou inteligencí. Na dalších 30 reálných a 60 umělých článcích pak svůj algorimus testovali. Původ celého článku měl uhodnout ve 100 % případů, odstavce napsané umělou inteligencí odhalil v 92 % případů.

Vědci doufají, že jejich práci další využijí ke zdokonalení systému a pro jeho adaptaci na nevědecké texty. „Usilovně jsme se snažili vytvořit přístupnou metodu, aby i středoškoláci mohli s malou pomocí sestavit detektor umělé inteligence pro různé typy psaní.“

Systém zatím funguje pouze v angličtině. Přesný nástroj pro zařazení českých textů je tak stále v nedohlednu.