Sinice uzavřené v malé utěsněné krabičce poháněly počítač přes půl roku. Podobné malé generátory fungující na principu fotosyntézy by mohly v budoucnu napájet jakákoli malá elektronická zařízení. Bylo by tak možné vyhnout se použití vzácných kovů v bateriích.

Christopher Howe a jeho kolegové z univerzity Cambridge postavili malou krabičku o velikosti asi jedné AA baterie z průhledného plastu. Do ní vložili kolonii sinic. Sinice při vystavení světlu pro svou obživu započne proces zvaný fotosyntéza, který umožňuje vědcům vyrábět energii.

Krabička i s ARM mikroprocesorem stála na parapetu jednoho z vědců půl roku. Procesor fungoval v cyklu 45minutových výpočtů, aby simuloval běžné zatížení, a 15 minut v režimu spánku. Při práci spotřeboval 0,3 mikrowatu energie, v režimu spánku 0,24 mikrowatu.

Počítač měřil i kolik energie sinice produkují a tato data přes další počítač nahrával na cloud pro analýzu. Výstup byl konzistentní, sinice dokonce pokračovaly v produkci energie i po skončení půlročního experimentu. Energii dokonce generovaly i chvíli bez světla, které je pro fotosyntézu nezbytné.

Vědci jako zdroj energie odhadují jednu ze dvou možností. Buď sinice vytvářejí podmínky, za kterých hliníková anoda koroduje a v chemické reakci vznikají elektrony, či elektrony vypouští přímo sinice. Vzhledem k tomu, že anoda ani po půl roce výrazně nedegradovala, přiklánějí se k druhé variantě.

Ačkoli by podle Howa bylo možné využití principu rozšířit, bude k němu potřeba další výzkum.

Umístěním takového zařízení na střechu v této fázi nezajistíte napájení svého domu. V této oblasti je třeba udělat ještě poměrně dost práce. Mohla by však fungovat například ve venkovských oblastech zemí s nízkými a středními příjmy, kde by se malé množství energie mohlo velmi hodit, například pro senzory životního prostředí nebo nabíjení mobilního telefonu.“

Vědci experimentovali i s výrobou krabiček pro sinice z PET lahví a věří, že by podobná elektřinu generující zařízení mohli vytvářet velmi levně. K rozšíření technologie by podle nich mohlo dojít do pěti let.