Twitter zavádí nová opatření, která mají sloužit k lepšímu vynucování pravidel a zásad platformy. Nově budou na tweetech, které Twitter omezuje kvůli porušení svých pravidel, zobrazovat speciální štítek, který objasní, proč byl příspěvku na sociální síti omezen dosah nebo popřípadě viditelnost.

Nové štítky se nejprve objeví na tweetech, které porušují zásady proti nenávistnému chování, jak uvádí oficiální blogový příspěvek. Tyto štítky mají pomoci uživatelům pochopit, proč jsou některé tweety omezené a proč se na ně třeba těžko dostává. Štítky jsou implementovány pouze na úrovni příspěvku a neovlivní uživatelský účet.

Společnost také vysvětlila, že implementace štítků je jedním z mnoha stávajících vynucovacích opatření, která společnost používá k tomu, aby byla transparentnější při moderování obsahu. Dle Twitteru totiž v minulosti nebyl dostatečně transparentní, když se snažil omezit dosah tweetů, které porušují jeho zásady.

Twitter také zveřejnil, že pokud uživatelé mají pocit, že byl jejich tweet nesprávně omezen, mohou poskytnout zpětnou vazbu a odvolat se proti rozhodnutím Twitteru. Sociální síť také slíbila, že nebude zobrazovat reklamy vedle takto označeného obsahu. Tyto kroky mají také potenciál snížit množství nenávistného obsahu na platformě.

Na příklad označeného příspěvku se můžete podívat níže.