Oblíbená sociální platforma Snapchat reaguje na dlouhodobé obavy rodičů tím, že zavádí nové funkce, které mají odradit mladistvé od interakce s neznámými osobami. Tyto změny se týkají především účtů uživatelů ve věku 13 až 17 let. V minulém roce společnost omezila viditelnost účtů mladistvých v doporučeních Quick Add, aby omezila schopnost cizích lidí nalézt mladé uživatele v aplikaci.

Nyní Snapchat plánuje ještě více ztížit najití mladistvých ve vyhledávání a doporučeních tím, že zvýší počet vzájemných přátel potřebných k zobrazení v návrzích.

Pokud se mladiství spojí s osobami, se kterými nemají mnoho společných přátel, Snapchat zobrazí varování, které je pobídne k interakci pouze s lidmi, které znají. K tomuto varování bude přidána možnost blokovat nebo nahlásit dotyčného uživatele.

Dále společnost zavádí nový systém pro účty, které sdílejí nevhodný obsah pro daný věk ve veřejně přístupných částech aplikace, jako jsou příběhy nebo Spotlight. V rámci tohoto systému bude aplikace odstraňovat příspěvky, které považuje za nevhodné pro daný věk, a udělí postih dotyčnému účtu.