V reakci na ekonomickou nejistotu a snahu o zefektivnění provozu oznámila společnost Snap Inc., mateřská společnost populární sociální aplikace Snapchat, plán na propuštění 10 % své pracovní síly, což představuje zhruba 500 zaměstnanců z celkového počtu 5 000.

V nedávném oznámení společnost uvedla, že rozhodnutí k propuštění zaměstnanců byla nezbytná k dalšímu růstu a rozvoji firmy. Propouštění, které bylo oznámeno v návaznosti na předchozí redukce pracovních míst v minulém roce, má podpořit strategické priority a zajistit, že společnost bude mít kapacitu pro postupné investice podporující její dlouhodobý růst​​​​​​.

Snap také uvedl, že očekává náklady spojené s odstupným a dalšími souvisejícími výdaji v rozmezí 55 až 75 milionů amerických dolarů, přičemž většina těchto nákladů bude vynaložena v prvním čtvrtletí roku 2024.

Kromě finančních dopadů se Snap zaměřuje na snížení hierarchie ve své organizační struktuře a podporu osobní spolupráce mezi týmy. Podle sdělení má tento přístup za cíl zlepšit rozhodovací procesy a zvýšit efektivitu práce.

Snap se připojuje k dalším technologickým a mediálním firmám, které oznámily podobná opatření. Amazon a Alphabet jsou například další velké společnosti, které v lednu letošního roku oznámily propouštění​​.