Po dlouhém očekávání se Reddit, populární online sociální platforma, stal veřejně obchodovatelnou společností, což je významný milník ve své devatenáctileté historii. Při svém debutu na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) byl Reddit zalistován pod tickerem RDDT, kde maskot Snoo měl tu čest zazvonit na zahajovací zvonec.

V rámci svého primárního úpisu akcií (IPO) si Reddit stanovil cíl prodat 15,3 milionu akcií za cenu 34 dolarů za kus, čímž by se mělo vybrat přibližně 519,4 milionu amerických dolarů. Akcionáři společnosti plánovali prodat dalších 6,7 milionu akcií, z čehož by mělo plynout 228,6 milionu dolarů, ačkoli tyto peníze by se k Redditu nedostaly.

Dodatečně mají upisovatelé prodeje možnost koupit během následujících 30 dnů dalších 3,3 milionu akcií za IPO cenu. Jestliže se akcie Redditu v následujících týdnech zvýší na hodnotě, mohli by upisovatelé získat akcie za výhodnější cenu. Pokud by všechny tyto akcie byly prodány, přineslo by to Redditu dalších přibližně 112,2 milionu dolarů.

Přechod Redditu na veřejnou společnost nebyl jednoduchý a přišel po mnoha letech od jeho založení a několika kontroverzích, včetně nedávného sporu ohledně poplatků za přístup k API. Nejnověji společnost Reddit uzavřela dohodu s Googlem, která je údajně hodnocena na 60 milionů dolarů ročně, pro trénink umělé inteligence Google na uživatelském obsahu z Redditu.