Uživatelé Threads, nové mikroblogovací platformy spadající pod Instagram, se v posledních týdnech stali svědky výrazného nárůstu nekvalitního obsahu ve svých feedech. Aktuální trend zahrnuje nejen irelevantní příspěvky a bezduché pokusy o získání co největších dosahů, ale i například transfobní obsah, což vyvolalo značnou vlnu znepokojení mezi některými uživateli.

Adam Mosseri, šéf Instagramu, se k problematice Threads vyjádřil prostřednictvím videa v rámci akce Ask Me Anything, kde se omluvil a ujistil sledující, že se pracuje na zlepšení uživatelského zážitku na Threads.

Threads, která již dříve čelila problémům s nekorektním obsahem, nyní zaznamenala změnu ve své atmosféře. Uživatelé si stěžují na příspěvky plné nenávisti, přičemž nejvíce se podle všeho objevuje transfobní obsah. Mosseri ve své odpovědi uvedl, že i když zmíněné příspěvky možná neporušují komunitní směrnice Instagramu na takové úrovni, aby byly odstraněny, stále jsou na hraně přijatelnosti. Dodal, že je před týmem vývojářů ještě mnoho práce, ale uživatelé mohou očekávat zlepšení v blízké budoucnosti.

Meta, mateřská společnost Instagramu, si je vědoma, že uživatelé Threads se potýkají s opakujícím se a nezajímavým obsahem, ale zatím není jasné, jaké kroky společnost plánuje v boji proti formám nenávistného projevu na platformě Threads.