Portugalská vláda vyslala minulý týden jasné poselství místním telekomunikačním operátorům: doporučila jim, aby se při budování 5G technologie obraceli k dodavatelům z Evropské unie, členských zemí Severoatlantické aliance (NATO) nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Toto doporučení vychází z obav o bezpečnost bezdrátových sítí v zemi.

Podle prohlášení portugalské Rady pro kybernetickou bezpečnost, které bylo zveřejněno minulý čtvrtek, představují firmy ze zemí mimo tato seskupení vysoké riziko. Ačkoli technologický gigant Huawei nebyl v dokumentu explicitně zmíněn, skutečnost, že Čína není členem NATO, OECD ani EU, by v praxi znamenala, že Huawei a další čínské firmy, jako je třeba ZTE, by byly z účasti na budování portugalských 5G sítí vyloučeny.

Mluvčí Huawei pro Financial Times uvedl, že společnost o tomto plánu nebyla informována a nebyla v této záležitosti konzultována. Přesto zdůraznil, že Huawei bude pokračovat v dodržování všech platných zákonů a předpisů a bude nadále sloužit portugalským zákazníkům a partnerům, kteří jsou závislí na produktech a službách společnosti. Během posledních dvou desetiletí Huawei totiž významně přispěl k rozvoji bezdrátových sítí v Portugalsku, které dnes spojují miliony lidí.