OpenAI, významná společnost v oblasti umělé inteligence, je známá především díky svému sofistikovanému textovému modelu GPT. Ve svém nejnovějším oznámení uvádí, že na jedné straně provádí významné aktualizace a vylepšení svých AI modelů, a na druhé straně současně snižuje jejich ceny.

V oficiálním prohlášení společnosti se dozvídáme o klíčové novince v podobě takzvaného „function calling“. Je to proces, při němž program vykoná specifickou sadu instrukcí definovaných ve funkci. Funkce představují esenciální složku strukturovaného a objektově orientovaného programování, neboť poskytují možnost opakovaného využití kódu a přispívají k jeho lepší čitelnosti.

OpenAI ohlásila nejnovější změny v jejich modelech GPT-3.5-turbo a GPT-4. Díky poslední aktualizaci je model GPT-3.5-turbo nyní schopen generovat texty, které jsou čtyřikrát delší než u předchozí verze. Dle informací od OpenAI, to znamená, že tento textový model je nyní vybaven schopností zvládnout cca 20 stránek textu najednou.

Pokud se podíváme na cenovou politiku, u modelu GPT-3.5-turbo byla zaznamenána redukce cen o 25 %. Nová sazba pro vývojáře činí 0,0015 dolaru za 1 000 vstupních tokenů a 0,002 dolaru za 1 000 výstupních tokenů. V praktickém měřítku to znamená, že za jediný dolar lze nyní získat text ekvivalentní zhruba 700 stránkám.