Elon Musk a OpenAI se dostali do konfliktu, když Musk obvinil tuto organizaci z opouštění své neziskové mise a směrování k pronásledování zisku. Musk, který byl jedním z původních podporovatelů OpenAI, navrhoval, aby se organizace spojila s jeho automobilovou společností Tesla nebo mu umožnila získat nad ní plnou kontrolu, což OpenAI odmítlo s odkazem na své poslání.

V počátečních letech po založení OpenAI v roce 2015 byl Musk zdrojem ambiciózního finančního cíle organizace, přičemž navrhl počáteční částku ve výši 1 miliardy dolarů. Nicméně, když se ukázalo, že rozvoj umělé inteligence vyžaduje větší finanční prostředky, vznikly neshody ohledně budoucího směřování OpenAI, což vedlo k Muskově postupnému odcizení.

Diskuze o přechodu OpenAI na ziskový model vyvolaly otázky o budoucí strategii a kontrole nad organizací. Musk, který navrhoval většinové vlastnictví a výkonnou roli, se setkal s odporem od vedení OpenAI, které usilovalo o zachování své nezávislosti a neziskového poslání.

Konflikt mezi Muskem a OpenAI vyvrcholil žalobou, ve které Musk tvrdí, že OpenAI se stala "de facto" dceřinou společností Microsoftu po investici 13 miliard dolarů, což podle něj omezuje otevřený přístup k AI technologiím. OpenAI obhajuje své rozhodnutí zpřístupnit své technologie široké veřejnosti.