Nechce se vám zdlouhavě vyťukávat vše, co máte na srdci, a opravovat tu hromadu překlepů a jiných chyb, které přitom uděláte? Pak můžete využívat hlasové zprávy, tedy alespoň v situaci, kdy můžete mluvit a není vám to nepříjemné. Funkce je už dostupná na řadě sociálních sítích a komunikačních platformách, jako je Instagram, Facebook/Messenger nebo Snapchat a k těmto všem známým jménům se nyní přidává i Discord.

Discord, jakožto oblíbená platforma pro komunikaci mezi hráči a zájmovými skupinami, se opět zaměřil na usnadnění používání sebe sama, a tak nově umožňuje posílání hlasových zpráv. Bohužel, vytvářet je můžete pouze skrz mobilní aplikaci, nicméně poslouchat je lze odkudkoliv.

Celý systém funguje velice podobně jako na ostatních platformách, nejvíce mi ale snad připomíná Instagram. Pro odeslání hlasové zprávy, která může být až 20 minut dlouhá, stačí přidržet ikonku mikrofonu a mluvit. Pakliže by se vám nechtělo nechávat prst na obrazovce po tak dlouhou dobu, lze nahrávání uzamknout potažením nahoru. Tažením vlevo pak nahrávání zrušíte.

Hlasové zprávy jsou dostupné jak v soukromých konverzacích a skupinách, tak i na serverech, kde je méně než 200 členů. Jako majitel serveru můžete posílání „hlasovek“ omezit v nastavení.