Mark Zuckerberg, ředitel společnosti Meta, ve svých nedávných vystoupeních představil nadcházející novinku v technologii nositelných zařízení, která by mohla změnit způsob, jakým interagujeme s digitálními zařízeními. Na rozdíl od invazivních mozkových čipů, jaké vyvíjí Muskova firma Neuralink, společnost Meta (dříve Facebook) pracuje na vývoji nositelných zařízení, které by byly schopné číst neuronové signály posílané mozkem do ruky. Zařízení, umístěná na zápěstí, by interpretovala tyto signály a překládala je do příkazů pro ovládání různých zařízení.

První diskuse o vývoji interakcí založených na zápěstí začala již v březnu 2021 v rámci Facebook Reality Labs Research. Technologie, na které Meta pracuje, využívá elektromyografie (EMG) k interpretaci signálů mozku týkajících se zamýšlených gest rukou a jejich překladu do příkazů pro ovládání zařízení.

Zuckerberg před nedávném zdůraznil, že i když je vývoj stále na začátku, první interní testy jsou velmi slibné.

„Zatím jsme nevydali první verzi produktu, ale hraní si s ním interně je... opravdu cool... je opravdu zajímavé vidět, co všechno technologie může dělat,“ řekl Zuckerberg.

Dříve tento rok také uvedl, že neuronový náramek by mohl být během několika let uveden na trh jako spotřebitelský produkt.