Ve snaze držet krok s rostoucím trendem krátkých videí potvrdil LinkedIn vývoj nového video zdroje, který připomíná populární formát aplikace TikTok. Tento krok následuje po ostatních velkých platformách jako Instagram, YouTube, Snapchat a Netflix, které již své aplikace obohatily o podobné funkce.

Po kliknutí na tlačítko „Video“ uživatelé vstupují do vertikálně orientovaného kanálu plného krátkých videí, která lze snadno procházet. Nová forma videí umožňuje lajkování, komentování a sdílení videí, ačkoliv zatím nebyly poskytnuty informace o algoritmu výběru obsahu pro uživatele. Platforma LinkedIn tímto směrem odlišuje svůj video kanál od ostatních tím, že se zaměřuje specificky na profesionální a kariérní obsah.

Microsoftem vlastněná platforma poukazuje na rostoucí poptávku uživatelů po videích jako způsobu učení se od odborníků a profesionálů. Momentálně se funkce nachází ve fázi testování a není dostupná všem uživatelům, pouze vývojářům. Nový formát videí by mohl v budoucnu posloužit i jako prostředek k monetizaci obsahu, čímž by se stal atraktivnější pro tvůrce.