Uživatelé Instagramu se brzy mohou setkat s novým typem reklam, které bude obtížnější ignorovat. Společnost Meta totiž testuje na Instagramu nepřeskočitelné reklamy ve feedu, které označuje jako "reklamní pauzy". Reklamy již zaznamenali někteří uživatelé a zdá se, že je nelze přeskočit ani přerušit pohybem feedu.

Reklamní pauzy údajně trvají pouze několik sekund, přičemž není jasné, zda se jejich délka může změnit v závislosti na rozhodnutí společnosti Meta oficiálně tento formát zavést. Vestavěná zpráva v aplikaci vysvětluje, že reklamní pauzy představují nový způsob, jak na Instagramu vidět reklamy, a někdy je nutné si reklamu prohlédnout, než bude možné pokračovat v prohlížení.

Zatímco na jiných platformách, jako je YouTube, jsou "neskippovatelné" video reklamy běžné, pro Instagram představují tento agresivnější formát novinku. Je také zajímavé, že společnost experimentuje s reklamami přímo v hlavním feedu, nikoli v Reels nebo Stories, kde jsou video reklamy sice běžnější, ale zatím stále ještě přeskočitelné.