Google, v čele s generálním ředitelem Sundarem Pichaiem, přichází s radikální interní transformací, kdy všechny klíčové produkty od hardwaru až po software nyní spadají pod jednu střechu v rámci nově vytvořené divize „Platformy a zařízení“. Nová změna umožní sjednocení týmů z různých segmentů: od zařízení Pixel a Androidu po Chrome a ChromeOS. Cílem této reorganizace je údajné zvýšení efektivity a inovací.

Rick Osterloh, senior viceprezident společnosti Google, vidí v této konsolidaci klíč k novým inovacím. Sloučení týmů do jediné divize podle něj umožní rychlejší integraci umělé inteligence do produktů a služeb, což je stále více nezbytné vzhledem k rychlému rozvoji AI technologií a jejich aplikací.

Osterloh připomíná, že taková struktura umožní nejen rychlejší vývoj nových funkcí, jako je například vylepšení fotoaparátů Pixel, ale také podpoří účinnější a harmoničtější spolupráci mezi jednotlivými týmy. Dříve byly hardwarové projekty Googlu vedeny odděleně od Androidu, aby se neporušovaly obchodní vztahy s partnery jako je Samsung. V posledních letech se však postupně objevuje trend směřující k větší integraci a spolupráci.

Google totiž reaguje na tyto výzvy nejen pokračujícím vývojem vlastních AI řešení, ale i jejich implementací do svých produktů na různých úrovních