Technologický gigant Google rozšiřuje svou AI nabídku o nový otevřený model pojmenovaný Gemma, který navazuje na technologie a poznatky použité v modelech Gemini AI. Gemma je zaměřena na podporu vývojářů ve vytváření AI aplikací a nástrojů s ohledem na etiku a zodpovědnost. Součástí tohoto úsilí je i zavedení Sady nástrojů pro zodpovědné generativní AI, obsahující nástroje pro ladění a průvodce osvědčenými metodami, které reflektují Googleho rozsáhlé zkušenosti.

Gemma přichází ve dvou verzích – Gemma 2B a Gemma 7B, kde obě jsou přednastavené a optimalizované pro interpretaci instrukcí a navržené tak, aby byly dostatečně efektivní pro běh na vývojářově notebooku nebo desktopu. Podle Googlu modely Gemma překonávají velké modely v důležitých benchmark testech a nabízí lepší výkon než jiné dostupné otevřené modely.

Společnost Google také klade důraz na bezpečnost a etiku, použil automatizované postupy k vyčištění osobních dat z tréninkových dat a implementoval posilovací učení s lidmi poskytujícími zpětnou vazbu, aby zaručil, že Gemma bude jednat zodpovědně. Díky tomu mohou firmy a nezávislí vývojáři využívat Gemmu pro vývoj výkonných AI podporovaných aplikací, zejména když ostatní otevřené modely nesplňují jejich specifické požadavky.

V budoucnu Google plánuje rozšířit řadu Gemma o další varianty, čímž poskytne ještě širší spektrum možností pro aplikace.