Generativní AI proměňuje způsob, jakým využíváme internetové vyhledávání. Nyní, více než kdy jindy, je možné položit libovolnou otázku nebo získat pomoc s širokou škálou úkolů, od komplexního výzkumu po detailní plánování. Google se přizpůsobuje této nové éře, aby udržel krok s pokročilými možnostmi, které generativní AI přináší.

Se vzestupem ChatGPT od OpenAI, který byl uveden na trh na konci roku 2022, a následným rozvojem dalších AI aplikací jako jsou Anthropic, Perplexity a Bing od Microsoftu s integrací GPT-4, se začínají měnit paradigmaty v odpovídání na uživatelské dotazy. AI technologie poskytují přímé odpovědi, které často přesahují tradiční seznam vyhledávacích odkazů, které Google dlouhodobě nabízel.

Google nyní ve Spojených státech implementuje AI generované odpovědi přímo na vrcholu stránky s výsledky vyhledávání. Funkce byla poprvé prezentována na konferenci Google I/O v roce 2023 a byla experimentálně testována na platformě Search Labs. S tímto krokem přichází široká dostupnost AI přehledů, které budou k dispozici stovkám milionům uživatelů. Google však počítá s globální expanzí. Do konce letošního roku dosáhne tato funkce více než miliardy lidí po celém světě.