Generativní nástroj Google Bard, který poskytuje podobné služby jako populárnější ChatGPT od OpenAI, byl dosud k dispozici pouze pro uživatele starší 18 let. Respektive tedy pro ty, o nichž si Google na základě účtu, který používají, myslel, že jim je více než 18. Nyní se v kalifornii aktivně zaměřovali na zpřístupnění Barda i teenagerům. My v Evropě se ale zatím radovat nemůžeme.

Nejenže u nás bylo zpožděno spuštění nástroje jako takového – mnozí si určitě budou pamatovat na moment, kdy se Bard rozšířil do více než 180 zemí, avšak státům EU se naprosto vyhnul – ale otevření dveří teenagerům se zde také nejspíš uskuteční se skluzem, pokud vůbec.

Ačkoliv se totiž Bard zpřístupní mladistvým „ve většině světových států“, oficiální stránka podpory uvádí, že pro užití ve Švýcarsku, Velké Británii nebo zemích Evropského hospodářského prostoru (EEA) – kam spadá i Česko – vám stále musí být nad 18 let.

Google se v blogovém příspěvku chlubí kroky, které podniknul, aby bylo prostřední nástroje Bard bezpečné i pro nedospělé uživatele. „Před spuštěním pro dospívající jsme se poradili s odborníky na bezpečnost a vývoj dětí, aby nám pomohli utvořit zásady obsahu a prostředí, které upřednostňuje bezpečnost“, vysvětluje.

V příspěvku se píše, že Google vycvičil Barda k rozpoznávání oblastí, jež mohou být pro mladší uživatele nevhodné. Hovoří také o zavedení bezpečnostních bariér, které mají předejít tomu, aby se ve vygenerovaných odpovědích zobrazoval „nebezpečný obsah, například nelegální nebo věkově omezené látky“.