Generální ředitel společnosti OpenAI, Sam Altman, v nedávném projevu před senátním výborem Spojených států, přinesl do diskuse o budoucnosti umělé inteligence (AI) nový pohled a vyzval americké zákonodárce k regulaci této inovativní technologie.

Altman jasně vyjádřil své stanovisko ohledně AI a zdůraznil naléhavou potřebu adekvátní regulace. V posledních měsících na trhu přibylo několik výkonných AI modelů, které překračují hranice toho, co bylo dosud považováno za možné. Do nich se bez jakýchkoliv pochyb řadí i ChatGPT, za nímž stojí právě OpenAI.

Jako součást svého vystoupení navrhl vytvoření nového regulačního orgánu, který by měl udělovat licence společnostem působícím v oblasti AI. Tím by se zabezpečila odpovědnost a transparentnost ve vývoji a nasazení této technologie.

Sam Altman ve svém projevu také vyjádřil obavy z potenciálního dopadu umělé inteligence na demokracii a jejího možného zneužití. Obrátil se na zákonodárce se záměrem upozornit na tyto výzvy a vyzval je k zajištění ochrany demokratických procesů před případnými riziky AI.