Evropská unie se staví proti praktikám některých významných online platforem, které uživatele staví před volbu: buď sdílet osobní údaje pro reklamu, nebo platit za ochranu svého soukromí. Evropský výbor pro ochranu údajů (EDPB) zdůrazňuje, že tyto modely „odsouhlas, nebo zaplať“ často neodpovídají kritériím pro získání platného souhlasu, jak je definováno evropskými předpisy.

Podle EDPB by nabídka placených alternativ pro ochranu soukromí neměla být jedinou možností, kterou online platformy poskytují. Výbor doporučuje, aby tyto společnosti zvážily nabízení bezplatných možností, které by nezahrnovaly zpracování osobních dat, nebo aby bylo zpracování dat minimalizováno. Anu Talus, předsedkyně EDPB, poukázala na to, že základní právo na ochranu údajů by nemělo být komoditou, za kterou musí jednotlivci platit. Zdůraznila, že je důležité, aby si jednotlivci byli vědomi hodnoty a důsledků svých rozhodnutí v souvislosti se svými údaji.

Aktuálně je situace taková, že uživatelé v EU jsou postaveni před volbu zaplatit 10 EUR měsíčně za předplatné bez reklam nebo souhlasit se sdílením svých dat. Tento přístup je nyní předmětem šetření, zda je v souladu s nově zavedeným zákonem o digitálních trzích, který EU zavedla na začátku března.