Evropská unie se potýká s odkladem rozhovorů o legislativním návrhu, který by mohl zavést povinnost pro poskytovatele komunikačních služeb, jako jsou WhatsApp, Messenger či Signal, kontrolovat veškeré obrázky a odkazy nahrávané uživateli. Pro schválení tohoto opatření by bylo zapotřebí souhlasu alespoň 15 členských států..

Několik zemí, včetně Německa, Rakouska, Polska, Nizozemska a České republiky, očekávalo, že se zdrží hlasování nebo návrh odmítnou kvůli obavám týkajícím se soukromí a kybernetické bezpečnosti. Jestliže se členské státy dohodnou na společném postoji, budou muset vypracovat konečnou verzi zákona společně s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.

Navrhované opatření, které bylo poprvé představeno v roce 2022, počítá s tím, že poskytovatelé zpráv budou muset kontrolovat veškeré obrázky a odkazy s cílem odhalit materiál zneužívání dětí a komunikaci mezi nezletilými a potenciálními pachateli. Uživatelé by byli o těchto kontrolách informováni prostřednictvím podmínek služby.