Google Chrome má svou ikonickou ikonu už od roku 2011, poprvé za osm let se ale logo alespoň kosmeticky mění. Pokud se budete dost soustředit, změnu i uvidíte. Novinka údajně přichází, aby prohlížeč lépe sjednotila s moderní vizáží produktů Google, mezi něž teď údajně lépe zapadá. Zmizely stíny i méně saturované barvy.

O na první pohled těžko postřehnutelné změně svět na Twitteru informoval designér Elvin Hu, který na produktu pracoval. Kromě samotné informace o změně dodal řadu detailů, které jsou jinak prakticky nepostřehnutelné. Tedy, dokud se na ně nesoustředíte.

Logo, jak už bylo zmíněno, dostává jasnější barvy a vypouští dřívější stíny mezi jednotlivě nabarvenými prostory. Zvětšil se i samotný modrý kruh uprostřed loga. Hu mluví i o zvažování drastičtějších změn na designu, jako by bylo přidání bílých linek oddělujících jednotlivé barvy. To ale prý dělalo logo vizuálně menší a méně pak zapadalo mezi další produkty společnosti.

Zajímavostí je také, že se ani nyní nejedná o zcela jednotné plochy červené, zelené a žluté. Ačkoli byste to asi ani po pořádném prohlédnutí nepřišli, barvy využívají gradienty. Údajně je to kvůli nepříjemnému efektu, který mohou některé přechody ze zelené na červenou vzbuzovat. Ikona tak má být obecně přístupnější.

Asi největší novinkou je to, že ikon bude hned několik, specifikovat se totiž budou podle systému, na kterém se zrovna nacházíte. Na Chrome OS si tak užijete plné barvy, jak je pro zdejší ikony zvykem, zatímco na Windows budou barvy klidnější, aby do systému lépe zapadaly. Na macOS bude pak přeci jen troška třetí dimenze zachována, aby logo více vystupovalo.

Přijde i pár menších změn, třeba v některých označeních beta verzí prohlížeče. Na iPhonech tak Chrome Beta využije designu modrého „plánku“, který je pro tamní aplikace mířené na vývojáře typický. Hu jinak říká, že ačkoli se jedná spíše o kosmetická vylepšení, je důležité, že snahu společnosti o zapadnutí do každého systému podtrhují.