Technologický gigant Amazon nedávno zahájil testování humanoidních robotů ve svých skladech na americkém území. Tento krok je jasným důkazem narůstajícího trendu automatizace, který se v posledních letech stává stále výraznějším v rámci celého průmyslu.

Jedním z těchto nových robotů je Digit, humanoidní robot vybavený rukama a nohama, což mu umožňuje pohybovat se a manipulovat s objekty s podobnou obratností jako člověk. Amazon vysvětluje, že hlavním cílem začlenění robota do svých operací je ulevit zaměstnancům od rutinních úkolů“, aby mohli lépe a efektivněji sloužit potřebám zákazníků.

Přestože tento krok může znít jako pozitivní evoluce v oblasti technologie, vyvolal také řadu obav. Odborové svazy, zejména britský GMB, vyjádřily své obavy ohledně možného dopadu automatizace na zachování pracovních míst. Stuart Richards z GMB pronesl, že Amazon již léta tlačí své zaměstnance k limitům, často s nimi zacházejíc jako s roboty.

Na druhou stranu Amazon zdůrazňuje, že jeho investice do robotických systémů v minulosti vedly k vytvoření stovek tisíc nových pracovních míst. V současné době společnost vlastní více než 750 000 robotů, kteří spolupracují s lidskými kolegy na různých úrovních operací, často přebírají rutinní a opakující se úkoly.