AlphaFold, nástroj společnosti Google DeepMind a její sesterské firmy Isomorphic Labs, je na cestě stát se zásadním nástrojem v biomedicínském výzkumu. Nejnovější verze tohoto softwaru, AlphaFold 3, nabízí přesnější modelování proteinů, DNA a jejich vzájemných interakcí, což otevírá nové možnosti pro výzkum a vývoj léčiv.

S touto technologií, která nyní dokáže s přesností o 50 procent vyšší než stávající modely mapovat strukturu a funkci biomolekul, se vědcům otevírá cesta k hlubšímu porozumění základním mechanizmům lidského těla. AlphaFold 3 je schopen modelovat interakce mezi léky a nemocemi, což by mohlo vést k objevu nových terapeutických cest a zefektivnění stávajících léčebných metod.

Vývoj AlphaFold 3 vychází z aplikace difúzních modelů, které jsou klíčovou součástí AI generátorů obrazu, jako je Midjourney od Google nebo DALL-E 3 od OpenAI. Algoritmy umožňují softwaru vytvářet více detailní a ostřejší předpovědi molekulárních struktur, což mění nejasné nebo vágní modely na přesné a informačně bohaté obrázky.

Google DeepMind má velké plány pro AlphaFold 3 v oblasti farmaceutického průmyslu. „Je to velký pokrok pro nás,“ řekl CEO Google DeepMind, Demis Hassabis. „To je přesně to, co potřebujete pro objevování léků: vidět, jak malá molekula váže na lék, jak silně a co jiného by mohla vázat.“